Linux Hosting

Linux Hosting (Chọn danh mục khác)

LI-ONE
LI-TWO
LI-THREE
LI-FOUR
LI-FIVE
LI-SIX
LI-SEVEN
LI-UNLIMITED

LI-ONE

Dung lượng
300MB
Băng thông
10GB
Tên miền addon
0

100,000 VND / 06 Tháng / lần

LI-TWO

Dung lượng
500MB
Băng thông
20GB
Tên miền addon
1

135,000 VND / 03 Tháng / lần

LI-THREE

Dung lượng
0,7GB
Băng thông
35GB
Tên miền addon
2

195,000 VND / 03 Tháng / lần

LI-FOUR

Dung lượng
1GB
Băng thông
50GB
Tên miền addon
2

110,000 VND / 01 Tháng / lần

LI-FIVE

Dung lượng
2GB
Băng thông
100GB
Tên miền addon
3

175,000 VND / 01 Tháng / lần

LI-SIX

Dung lượng
3GB
Băng thông
150GB
Tên miền addon
5

230,000 VND / 01 Tháng / lần

LI-SEVEN

Dung lượng
5GB
Băng thông
300GB
Tên miền addon
9

330,000 VND / 01 Tháng / lần

LI-UNLIMITED

Dung lượng
5GB
Băng thông
Không giới hạn

700,000 VND / 01 Tháng / lần

Powered by WHMCompleteSolution

Bạn cần tư vấn & hỗ trợ về các dịch vụ? Hãy gọi đến 1900-64-24 hoặc nhấn nút

Liên hệ!